PowerPoint till SVG Java

PowerPoint till SVG konvertering utförs ofta för att visa presentationerna i webb- eller skrivbordsapplikationer. Olika PowerPoint-tittare konverterar också presentationerna till SVG för bildspel. Följaktligen täcker den här artikeln hur du konverterar PowerPoint PPTX- eller PPT-presentationer till SVG-filer med Java.

Java PowerPoint PPT to SVG Converter - Gratis nedladdning

För att konvertera PPTX- eller PPT-presentationer till SVG kommer vi att använda Aspose.Slides for Java. API:et är utformat för att skapa och manipulera PowerPoint- och OpenOffice-presentationer från Java-applikationer. Dessutom stöder den high fidelity-konvertering av presentationer till andra format inklusive SVG. Du kan antingen ladda ner API:t eller installera det med hjälp av följande Maven-konfigurationer.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-slides</artifactId>
  <version>21.8</version>
  <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

Steg för att konvertera PPTX till SVG i Java

Konverteringen av PowerPoint PPT- eller PPTX-presentationer till SVG är enkel som en plätt. Följande är stegen som krävs för att konvertera en PPT/PPTX-fil till SVG-format med Aspose.Slides för Java.

 • Ladda PowerPoint PPT- eller PPTX-filen från disken.
 • Gå igenom bilderna i presentationen.
 • Spara varje bild som SVG-fil på önskad plats.

Låt oss nu ta en titt på hur man konverterar dessa steg till koden för att konvertera en PPTX till SVG i Java.

Konvertera PPTX- eller PPT-presentationer till SVG i Java

Följande är stegen för att konvertera en PowerPoint PPTX/PPT-presentation till SVG med Java.

 • Skapa först en instans av klassen Presentation för att ladda presentationen.
 • Gå igenom bilderna i presentationen och få referenser till varje bild i objektet ISlide.
 • Skapa ett FileOutputStream-objekt för SVG-utdatafilen.
 • Skriv bilddata till FileOutputStream-objektet med metoden ISlide.writeAsSvg().
 • Slutligen, stäng strömmen.

Följande kodexempel visar hur man konverterar PowerPoint PPTX/PPT till SVG.

// Instantiera en presentationsklass som representerar presentationsfilen
Presentation pres = new Presentation("presentation.pptx");
try {
 
	// Få åtkomst till varje bild
	for(ISlide sld:pres.getSlides())
	{
		 // Skapa ett minnesströmobjekt
	  FileOutputStream svgStream = new FileOutputStream(String.format("slide_%d.svg", sld.getSlideNumber()));

	  // Generera SVG-bild av bilden och spara i minnesström
	  sld.writeAsSvg(svgStream);

	  // Stäng strömmen
	  svgStream.close();
	}
} catch (IOException e) {
} finally {
  pres.dispose();
}

Java PPTX till SVG Converter - Skaffa en gratis licens

Du kan använda Aspose.Slides för Java utan utvärderingsbegränsningar genom att begära en tillfällig licens.

PPT till SVG - Online Demo

Prova online PowerPoint till SVG-konverteraren, som är baserad på Aspose.Slides.

Slutsats

PowerPoint-presentationerna konverteras ofta till SVG för att bädda in deras innehåll i applikationerna. För sådana fall behandlade den här artikeln hur man utför PowerPoint till SVG-konvertering i Java. Du kan besöka dokumentationen för att utforska andra funktioner i Aspose.Slides för Java. Dessutom kan du gärna meddela oss om dina frågor via vårt forum.

Se även