Konvertera PowerPoint PPT till JPG online

Det finns många anledningar till att folk vill konvertera PowerPoint till JPG bilder. De flesta av dem har något att göra med att JPG är det populäraste bildformatet. När du konverterar PPT till JPG, får du en bild som kan öppnas eller visas på vilken enhet eller plattform som helst, får du tillgång till importalternativ som gör att du kan använda bilden i dokument och kalkylblad, du får skriva ut dina bilder (som bilder) överallt och så vidare.

Konvertera PPT till JPG Online

I den här artikeln är vi fokuserade på att visa dig hur du gör Konvertera PPT till JPG-uppgiften online med en gratis webbapp. Sedan går vi igenom samma konverteringsoperation med hjälp av kod enligt följande: konvertera PPT till JPG i C#, konvertera PPT till JPG i Java, konvertera PPT till JPG i [C++](https://products.aspose.com /slides/cpp/conversion/ppt-to-jpeg/), och konvertera PPT till JPG i Python .

Online PPT till JPG Converter

 1. Gå till sidan Online PPT to JPG Converter.
 2. Klicka på Släpp eller ladda upp dina filer.
 3. Ladda upp PowerPoint-presentationen du vill konvertera till en JPG-bild.
 4. Klicka på KONVERTERA-knappen.

Vanliga frågor

Hur konverterar jag PPT till JPG online?

För att konvertera PPT till JPG online, använd vår gratis PPT till JPG-omvandlare.

Är det säkert att konvertera PPT till JPG online?

Ja, konverteringen är säker. Alla uppladdade filer raderas från Asposes servrar inom 24 timmar.

Kan jag använda min telefon för att konvertera PowerPoint till JPG-bilder?

Ja, du kan använda din mobila enhet. Den kostnadsfria PPT to JPG Converter fungerar på alla smartphones och datorer.

Hur lång tid tar det att konvertera PPT till JPG?

Det kan ta några sekunder eller några minuter. Den tid som krävs för PPT-operationen beror mest på storleken på din presentation, antalet bilder som den innehåller, etc.

Konvertera PPT till JPG Programmatiskt

Aspose utvecklar och tillhandahåller API:er (särskilt Aspose.Slides) som applikationer och utvecklare använder för att konvertera bilder i PowerPoint-presentationer till JPG-bilder. Aspose.Slides tillåter PPT till JPG-konverteringar, PPT till PDF-konverteringar, PPT till HTML-konverteringar och många andra operationer med bara några rader kod.

Konvertera PPT till JPG i C#

 1. Installera Aspose.Slides for .NET. Se instruktionerna här.

 2. Kör den här C#-koden för att konvertera PowerPoint PPT till JPG:

using (Presentation pres = new Presentation("PowerPoint-Presentation.ppt"))
{
 foreach (ISlide sld in pres.Slides)
 {
   // Skapar en fullskalig bild
   Bitmap bmp = sld.GetThumbnail(1f, 1f);

   // Sparar JPG-bilden på disken
   bmp.Save(string.Format("Slide_{0}.jpg", sld.SlideNumber), System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg);
 }
}

TIPS: Du kanske vill gå igenom artikeln Konvertera PowerPoint till JPG från Aspose.Slides för .NET-dokumentationsartikeln. Den innehåller mer information om processen när det gäller konverteringsparametrar, angivande av dimensioner, etc.

Java PowerPoint till JPG-konvertering

 1. Installera Aspose.Slides för Java genom att följa instruktionerna som ges här .

 2. Använd följande Java-kod för att konvertera PPT till JPG:

Presentation pres = new Presentation("PowerPoint-Presentation.pptx");
try {
 for (ISlide sld : pres.getSlides()) {
    // Skapar en fullskalig bild
    BufferedImage bmp = sld.getThumbnail(1f, 1f);

    // Sparar JPG-bilden på disken
    ImageIO.write(bmp, "JPEG", new java.io.File(String.format("Slide_%d.jpg", sld.getSlideNumber())));
  }
} catch (IOException e) {
} finally {
  if (pres != null) pres.dispose();
}

TIPS: Besök artikeln Konvertera PowerPoint PPT till JPG som innehåller mer information om processen när det gäller konverteringsparametrar, och specificera dimensioner , etc.

Exportera PPT till JPG i C++

 1. Installera Aspose.Slides for C++ enligt instruktionerna som ges här.

 2. Kör den här C++-koden för att konvertera en PowerPoint-presentation till JPG-bilder:

auto pres = System::MakeObject<Presentation>(u"PowerPoint-Presentation.ppt");

for (auto&& sld : pres->get_Slides())
{
  // Skapar en fullskalig bild
  System::SharedPtr<System::Drawing::Bitmap> bmp = sld->GetThumbnail(1.0f, 1.0f);

  // Sparar JPG-bilden på disken
  bmp->Save(System::String::Format(u"Slide_{0}.jpg", sld->get_SlideNumber()),
       System::Drawing::Imaging::ImageFormat::get_Jpeg());
}

TIPS: Utforska konverteringsfunktionen för PPT till JPG genom att besöka artikeln Konvertera PowerPoint till JPG.

Python PowerPoint PPT som JPG-konvertering

 1. Installera Aspose.Slides for Python via .NET. Se installationsinstruktionerna som ges här.

 2. Kör den här Python-koden för att konvertera PowerPoint till JPG:

import aspose.slides as slides
import aspose.pydrawing as drawing

pres = slides.Presentation("pres.pptx")

for sld in pres.slides:
  bmp = sld.get_thumbnail(1, 1)
  bmp.save("Slide_{num}.jpg".format(num=str(sld.slide_number)), drawing.imaging.ImageFormat.jpeg)

TIPS: Läs mer om PowerPoint till JPG-konvertering i artikeln Konvertera PowerPoint till JPG.

Skaffa Cloud API:er

Om du inte har någon användning för lokala API:er kan du vara intresserad av en Aspose molnprodukt istället. Det sistnämnda låter dig också skapa presentationer, redigera eller manipulera dem, konvertera PowerPoint till JPG eller andra filer och utföra alla typer av uppgifter som involverar presentationer .

Summering

I den här artikeln har du lärt dig hur du konverterar PPT-bilder till JPG-bilder med hjälp av en gratis online PPT till JPG-konverterare. Dessutom har vi försett dig med våra fristående API:er som kan användas för att konvertera PPT till JPG programmatiskt. Du kan prova våra API:er och dela din feedback med oss via vårt forum.

Se även