SmartArt i presentationer används för att tillhandahålla informationen i visuell form. Ibland är det valt att göra den enkla texten mer tilltalande. Medan det i andra fall används för att visa flödesdiagram, processer, relationer mellan olika enheter, etc. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du skapar SmartArt i PowerPoint-presentationer programmatiskt i C#.

C# .NET API för att skapa SmartArt i PowerPoint PPT

För att arbeta med SmartArt i PowerPoint-presentationer kommer vi att använda Aspose.Slides for .NET. Det är ett kraftfullt klassbibliotek för att skapa och manipulera PowerPoint- och OpenOffice-presentationer. Du kan antingen installera API:t via NuGet eller ladda ner dess DLL.

PM> Install-Package Aspose.Slides.NET

Skapa en SmartArt-form i PowerPoint PPT i C#

Aspose.Slides för .NET ger det enklaste sättet att skapa SmartArt-formerna i presentationerna. För demonstration, låt oss skapa en SmartArt-form från början i en PowerPoint-presentation med C#.

Följande kodexempel visar hur man skapar en SmartArt-form i en PowerPoint PPT i C#.

// Skapa en presentation eller ladda en befintlig
using (Presentation pres = new Presentation())
{
  // Öppna presentationsbilden
  ISlide slide = pres.Slides[0];

  // Lägg till SmartArt Shape
  ISmartArt smart = slide.Shapes.AddSmartArt(0, 0, 400, 400, SmartArtLayoutType.BasicBlockList);
  smart.AllNodes[0].TextFrame.Text = "First Block";
  smart.AllNodes[1].TextFrame.Text = "Second Block";
  
  // Spara presentationen
  pres.Save("SimpleSmartArt_out.pptx", Aspose.Slides.Export.SaveFormat.Pptx);
}

Följande skärmdump visar utdata från ovanstående kodexempel.

Skapa SmartArt i PowerPoint C#

Få åtkomst till en SmartArt-form i PowerPoint med C#

Du kan också komma åt SmartArt-formerna i befintliga PowerPoint-presentationer. När du har kommit åt dem kan du ändra dem efter behov. Följande är stegen för att komma åt SmartArt-formerna i PowerPoint-presentationer med C#.

 • Skapa en ny presentation eller ladda en befintlig med klassen Presentation.
 • Få referens till den önskade bilden till ett ISlide objekt.
 • Bläddra genom formerna i bilden med ISlide.Shapes-samlingen.
 • Om formen är av typen ISmartArt, hämta dess referens till ett ISmartArt-objekt.
 • Filtrera vid behov SmartArt-formerna för en specifik layout med egenskapen ISmartArt.Layout.

Följande kodexempel visar hur du kommer åt SmartArt-former i PPT i C#.

// Ladda presentationen
using (Presentation pres = new Presentation("AccessSmartArtShape.pptx"))
{
  // Iterera genom varje form inuti önskad bild
  foreach (IShape shape in pres.Slides[0].Shapes)
  {
    // Kontrollera om formen är av typen SmartArt
    if (shape is ISmartArt)
    {
      // Typcast form till SmartArt
      ISmartArt smart = (ISmartArt)shape;
      System.Console.WriteLine("Shape Name:" + smart.Name);
      
      // Kontrollerar SmartArt-layout
      //if (smart.Layout == SmartArtLayoutType.BasicBlockList)
      //{
      //  Console.WriteLine("Gör något här....");
      //}
    }
  }
}

Ändra SmartArt Shapes stil i PowerPoint

När du har kommit åt en SmartArt-form kan du också ändra dess stil. Följande steg visar hur du ändrar stilen för SmartArt-formerna i en PowerPoint PPT med C#.

Följande kodexempel visar hur du ändrar stilen för SmartArt-formerna i PowerPoint-presentationer.

// Ladda presentationen
using (Presentation presentation = new Presentation("AccessSmartArtShape.pptx"))
{
  // Gå igenom varje form inuti den första bilden
  foreach (IShape shape in presentation.Slides[0].Shapes)
  {
    // Kontrollera om formen är av typen SmartArt
    if (shape is ISmartArt)
    {
      // Typcast form till SmartArt
      ISmartArt smart = (ISmartArt)shape;

      // Kontrollera SmartArt-stilen
      if (smart.QuickStyle == SmartArtQuickStyleType.SimpleFill)
      {
        // Ändra SmartArt-stil
        smart.QuickStyle = SmartArtQuickStyleType.Cartoon;
      }
      
      // Kontrollera SmartArt-färgtyp
      if (smart.ColorStyle == SmartArtColorType.ColoredFillAccent1)
      {
        // Ändra SmartArt-färgtyp
        smart.ColorStyle = SmartArtColorType.ColorfulAccentColors;
      }
    }
  }

  // Spara presentation
  presentation.Save("ChangeSmartArtStyle_out.pptx", SaveFormat.Pptx);
}

C# PowerPoint API - Skaffa en gratis licens

Skaffa en gratis tillfällig licens och arbeta med PowerPoint SmartArt utan utvärderingsbegränsningar.

Slutsats

I den här artikeln har du lärt dig hur du skapar SmartArt i PowerPoint-presentationer med C#. Dessutom har du sett hur du kommer åt SmartArt-formerna och ändrar deras stilar programmatiskt. Du kan utforska dokumentationen för att lära dig mer om Aspose.Slides för .NET. Dessutom kan du ställa dina frågor via vårt forum.

Se även