Slå samman PowerPoint-filer i C#

Sammanfogning av PowerPoint-presentationer kan vara användbart i olika scenarier som att kombinera innehåll från flera PPT/PPTX, sammanfoga delar av en enda presentation skapad av två eller flera personer, etc. Det manuella sättet att kopiera/klistra in innehållet kanske inte är lämpligt vid hantering av flera presentationer. Därför låter den här artikeln .NET-utvecklarna lära sig hur man sammanfogar PowerPoint PPT-presentationer programmatiskt i C#.

C# .NET PowerPoint Merger API - Gratis nedladdning

Aspose.Slides for .NET är ett funktionsrikt .NET PowerPoint API som låter dig skapa och manipulera presentationsdokument. Tillsammans med det låter det dig kombinera två eller flera PowerPoint-presentationer med C# eller VB.NET. Du kan ladda ner API:s DLL eller installera den med NuGet.

Slå samman PowerPoint-presentationer i C#

I det här avsnittet lär du dig att klona och slå samman alla bilder från en PowerPoint-presentation till en annan. För detta kan du helt enkelt klona bilderna från källpresentationen och lägga till dem i slutet av målpresentationen. Följande är stegen för att slå samman två presentationer.

Följande kodexempel visar hur man slår samman två PowerPoint-presentationer med C#.

// Instantiera ett presentationsobjekt som representerar en målpresentationsfil
using (Presentation presentation1 = new Presentation("presentation1.pptx"))
{
 // Instantiera ett presentationsobjekt som representerar en källpresentationsfil
	using (Presentation presentation2 = new Presentation("presentation2.pptx"))
	{
		foreach (ISlide slide in presentation2.Slides)
		{
   // Slå samman bilder från källa till mål 
			presentation1.Slides.AddClone(slide);
		}
	}
 // Spara presentationen
	presentation1.Save("merged-presentation.pptx", Export.SaveFormat.Pptx);
}

Målpresentation

mål powerpoint presentation

Källpresentation

käll powerpoint-presentation som ska slås samman

Sammanslagen presentation

slå samman powerpoint-presentation C#

Slå samman särskilda bilder av PowerPoint PPT i C#

I det föregående exemplet slog vi samman alla bilder från käll-PPTX-filen till mål-PPTX. Det kan dock finnas ett fall när du bara behöver slå samman de valda bilderna. I ett sådant fall kan du ange vilka bilder som ska slås samman med hjälp av bildens index. Följande är stegen för att utföra denna operation.

 • Ladda målpresentationen med klassen Presentation.
 • Ladda källpresentationen med klassen Presentation.
 • Klona de önskade bilderna med metoden presentation1.Slides.AddClone(presentation2.Slides[int Index]).
 • Spara den sammanslagna presentationen som en ny PPTX-fil.

Följande kodexempel visar hur man slår samman specifika bilder av PPT med C#.

// Instantiera ett presentationsobjekt som representerar en målpresentationsfil
using (Presentation presentation1 = new Presentation("presentation1.pptx"))
{
 // Instantiera ett presentationsobjekt som representerar en källpresentationsfil
	using (Presentation presentation2 = new Presentation("presentation2.pptx"))
	{
		// Slå endast samman jämna bilder av presentation2 (första bilden är på 0 index)
		for (int i = 1; i <= presentation2.Slides.Count; i = i + 2)
		{
			presentation1.Slides.AddClone(presentation2.Slides[i]);
		}
	}
	presentation1.Save("merged-presentation-even.pptx", Export.SaveFormat.Pptx);
}

Sammanslagen presentation

sammanslagen powerpoint-presentation med C#

C# Använd Slide Master när du slår ihop PowerPoint PPTX

I båda de föregående exemplen har du slagit ihop bilderna med behålla designen och mallen för källpresentationen. I vissa fall kan du dock behöva ändra layouten på bilderna i enlighet med målpresentationen. I sådana fall kan du använda den överbelastade metoden [presentation1.Slides.AddClone(presentation2.Slides1, presentation1.Masters[0], true)]12.

Följande kodexempel visar hur man slår ihop bilderna i PowerPoint-presentation med hjälp av Slide Master i C#.

// Instantiera ett presentationsobjekt som representerar en målpresentationsfil
using (Presentation presentation1 = new Presentation("presentation1.pptx"))
{
 // Instantiera ett presentationsobjekt som representerar en källpresentationsfil
	using (Presentation presentation2 = new Presentation("presentation2.pptx"))
	{
		// Sammanfoga de två första bilderna endast med hjälp av slide master
		presentation1.Slides.AddClone(presentation2.Slides[0], presentation1.Masters[0], true);
		presentation1.Slides.AddClone(presentation2.Slides[1], presentation1.Masters[0], true);
	}
	presentation1.Save("merged-presentation-master.pptx", Export.SaveFormat.Pptx);
}

Sammanslagen presentation

kombinerad powerpointpresentation med C#

C# API för att slå samman PowerPoint PPT - Skaffa en gratis licens

Du kan få en gratis tillfällig licens för att använda API:t utan utvärderingsbegränsningar.

Slutsats

I den här artikeln har du lärt dig hur du slår samman två eller flera PowerPoint-presentationer med C#. Du kan porta C#-kodexemplen för att slå samman presentationer med VB.NET. Om du vill utforska mer om Asposes .NET PowerPoint API kan du besöka dokumentationen.

Se även

Tips: Du kanske är intresserad av att testa en web viewer-app för presentationer utvecklad med Asposes API:er.