slå samman powerpoint-presentationer i java

I det här inlägget kommer du att lära dig hur du slår samman PowerPoint PPTX-presentationer med Java. MS PowerPoint-presentationer används ofta för att skapa interaktiva bildspel relaterade till företag, utbildning och andra domäner. I vissa fall kan du behöva slå samman flera presentationer till en enda fil programmatiskt. I enlighet med det ger det här inlägget dig några enkla sätt att slå samman PowerPoint-presentationer från Java-applikationerna.

Java PowerPoint Merger API - Gratis nedladdning

Aspose.Slides for Java är ett kraftfullt presentationsmanipulerings-API som tillhandahåller nästan alla funktioner för PowerPoint-automatisering i Java. Med hjälp av API:et kan du enkelt slå samman flera PowerPoint-presentationer till en enda fil inom några rader kod. Du kan antingen ladda ner API:s JAR eller installera den i dina Mave-baserade applikationer med följande konfigurationer.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-slides</artifactId>
  <version>20.11</version>
  <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

Slå samman PowerPoint-presentationer med Java

Följande är stegen för att slå samman alla bilder från en presentation till en annan med Aspose.Slides för Java.

Följande kodexempel visar hur du slår samman PowerPoint-presentationer med Java.

// Ladda den första presentationen
Presentation presentation1 = new Presentation("presentation1.pptx");

// Ladda den andra presentationen
Presentation presentation2 = new Presentation("presentation2.pptx");

// Slå samman bilder
for (ISlide slide : presentation2.getSlides()) {
	// Slå samman bilder from source to target
	presentation1.getSlides().addClone(slide);
}

// Spara presentationen
presentation1.save("merged-presentation.pptx", SaveFormat.Pptx);

Målpresentation

Powerpoint presentation

Källpresentation

källpresentation

Sammanslagen presentation

sammanslagen presentation i java

Slå samman särskilda bilder av PowerPoint-presentationer

Istället för att slå samman alla bilder från en presentation till en annan kan du välja några som ska slås samman. För detta kan du komma åt bilderna med hjälp av deras index. Följande är stegen för att slå samman valda bilder från källa till målpresentation.

Följande kodexempel visar hur man slår samman särskilda bilder av PowerPoint-presentationer i Java.

// Ladda den första presentationen
Presentation presentation1 = new Presentation("presentation1.pptx");

// Ladda den andra presentationen
Presentation presentation2 = new Presentation("presentation2.pptx");

// Slå samman bilder
for (int index = 0; index< presentation2.getSlides().size(); index = index+2) {
	// Slå samman bilder from source to target
	presentation1.getSlides().addClone(presentation2.getSlides().get_Item(index));
}

// Spara presentationen
presentation1.save("merged-presentation.pptx", SaveFormat.Pptx);

Välj Layout för sammanslagna bilder med hjälp av Slide Master

I de tidigare exemplen ändrade du inte layouten på bilderna efter sammanslagning. Det kan dock finnas ett fall när du behöver ändra bildernas layout enligt målpresentationen. För detta kan du nämna huvudbilden som ska användas med metoden addClone(ISlide sourceSlide, IMasterSlide destMaster, boolean allowCloneMissingLayout).

Följande kodexempel visar hur man definierar huvudbilden när presentationerna slås samman.

// Ladda den första presentationen
Presentation presentation1 = new Presentation("presentation1.pptx");

// Ladda den andra presentationen
Presentation presentation2 = new Presentation("presentation2.pptx");

// Sammanfoga de två första bilderna endast med hjälp av slide master
presentation1.getSlides().addClone(presentation2.getSlides().get_Item(0), presentation1.getMasters().get_Item(0), true);
presentation1.getSlides().addClone(presentation2.getSlides().get_Item(1), presentation1.getMasters().get_Item(0), true);

// Spara presentationen
presentation1.save("merged-presentation.pptx", SaveFormat.Pptx);

Sammanslagen presentation

sammanslagen presentation med layout

Slutsats

PowerPoint-automatisering ger dig ett brett utbud av funktioner för att manipulera presentationer från dina egna applikationer. I den här artikeln har du lärt dig en av de mycket använda funktionerna för att slå samman PowerPoint-presentationer med Java. Steg-för-steg-guiden tillsammans med API-referenserna har visat olika sätt att slå samman bilder från en presentation till en annan. Om du skulle vilja utforska mer om API:t, besök dokumentationen.

Se även