Slå samman PowerPoint PPT online

Microsoft PowerPoint saknar funktioner som gör att två eller flera personer kan samarbeta i en PowerPoint-presentation. Detta innebär att individer och organisationer ibland får innehåll i flera presentationer, och deras enda utväg är att slå samman PowerPoint-presentationer.

Slå samman PowerPoint PPT Online

När det gäller sammanslagning av PPT, kommer PowerPoint till kort när det gäller att tillhandahålla direkta funktioner som gör att användare kan kombinera sina presentationer. I bästa fall, för att slå samman PowerPoint till PowerPoint, måste du använda funktionen för bildimport för att utföra manuella uppgifter. Men i den här artikeln avser vi att visa hur man slår samman PPT-filer online eftersom det är det snabbaste och mest effektiva sammanslagningsförfarandet för PowerPoint.

Online PowerPoint PPT Merger Tool

 1. Gå till Aspose PPT Merger Tool.
 2. Klicka på Släpp eller ladda upp dina filer.
 3. Ladda upp de PowerPoint-presentationer som du vill slå ihop.
 4. Klicka på Sammanfoga nu.

Med Aspose PPT Merger kan du slå samman hur många PowerPoint-presentationer du vill. När du vill slå samman en PowerPoint PPT kan du välja formatet på det resulterande dokumentet. I huvudsak, efter att du kombinerat två PPT-presentationer, kan du ladda ner den sammanslagna filen som en PDF, Word-dokument, etc.

Vanliga frågor

Hur slår jag ihop PPT-filer online?

Du kan slå samman PPT-filer online genom den ovan nämnda PPT-fusionen. Allt du behöver göra är att ladda upp de PowerPoint-filer du vill slå samman och sedan få resultatet.

Vilka presentationsformat stöds?

Aspose PPT-fusion stöder alla populära presentationsformat: PPT, PPTX, ODP, POT, etc.

Kan jag slå samman PowerPoint-presentationer på min telefon?

Jo det kan du. Den rekommenderade PPT-sammanslagningen fungerar på alla webbläsare (Chrome, Safari, Firefox, etc.) och plattformar (Android- och iOS-enheter, Windows- och macOS-maskiner, etc.).

Slå samman PPT med kod

Aspose utvecklar API:er som tillåter utvecklare och applikationer att sammanfoga PPT, konvertera PPT till andra filer och utföra andra uppgifter som involverar PowerPoint-dokument eller presentationer i andra format. Du kan använda Aspose.Slides för att utföra sammanfoga uppgiften i C#, [sammanfoga PPT i Java](https://products.aspose .com/slides/java/merger/ppt/), kombinera presentationer i C++, och gör samma sak i Python.

Slå samman PowerPoint-presentationer i C#

Så här slår du samman PowerPoint-presentationer i C#:

 1. Följ instruktionerna på den här sidan för att installera Aspose.Slides för .NET.
 2. Kör följande C#-kod för att slå samman PPT-filer:
using (Presentation pres1 = new Presentation("pres1.pptx"),
  pres2 = new Presentation("pres2.pptx"))
{
  foreach (ISlide slide in pres2.Slides)
  {
    pres1.Slides.AddClone(slide);
  }

  pres1.Save("combined.pptx", SaveFormat.Pptx);
}

För mer information om att slå samman PowerPoint-dokument och använda sammanslagningsalternativ, se Sammanfoga PowerPoint-artikeln.

Kombinera PowerPoint PPT i Java

Så här slår du samman PowerPoint-presentationer i Java:

 1. Följ instruktionerna på den här sidan för att installera Aspose.Slides för Java.
 2. Använd koden nedan för att slå samman PPT i Java:
Presentation pres1 = new Presentation("pres1.pptx");
try {
  Presentation pres2 = new Presentation("pres2.pptx");
  try {
    for(ISlide slide : pres2.getSlides())
    {
      pres1.getSlides().addClone(slide);
    }
  } finally {
    if (pres2 != null) pres2.dispose();
  }
  pres1.save("combined.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
  if (pres1 != null) pres1.dispose();
}

Läs mer om att slå samman PowerPoint-filer i denna artikel.

Slå samman PPT-filer i C++

Så här kan du slå samman PowerPoint-presentationer i C++:

 1. Installera Aspose.Slides för C++ genom att följa instruktionerna på den här sidan.
 2. Kör följande C++-kod för att slå samman PPT-filer:
auto pres1 = System::MakeObject<Presentation>(u"pres1.pptx");
auto pres2 = System::MakeObject<Presentation>(u"pres2.pptx");
for (const auto& slide : pres2->get_Slides())
{
  pres1->get_Slides()->AddClone(slide);
}

pres1->Save(u"combined.pptx", SaveFormat::Pptx);

Läs Sammanfoga PowerPoint-presentationer för mer information.

Slå samman PPT till PPT i Python

Så här slår du ihop PowerPoint PPT-filer i Python:

 1. Följ instruktionerna på den här sidan för att installera Aspose.Slides för Python.
 2. Kör denna Python PPT-sammanslagningskod:
import aspose.slides as slides

with slides.Presentation("pres.pptx") as pres1:
  with slides.Presentation("Presentation1.pptx") as pres2:
    for slide in pres2.slides:
      pres1.slides.add_clone(slide, pres1.masters[0], allow_clone_missing_layout = True)
    pres1.save("combined_with_master.pptx", slides.export.SaveFormat.PPTX) 

För mer information om att slå samman PowerPoint-dokument och använda sammanslagningsalternativ, se sammanslagning av PowerPoint-filer i Python.

Slutsats

Den här artikeln gav dig ett onlineverktyg som låter dig slå samman flera PowerPoint PPT-presentationer till en enda PPT. Denna online PPT-fusion är gratis och du kan använda den var som helst när som helst. Dessutom har vi visat hur man sammanfogar PPT programmatiskt med hjälp av olika programmeringsspråk.

Utforska Cloud API:er

Du kanske också vill kolla in Aspose.Slides molnprodukter eftersom de låter dig slå samman PPT, konvertera PowerPoint till andra filer och även manipulera presentationer i molnet.

Se även