RGB CMYK Färg C#

RGB-färgmodell är en additiv färgmodell medan CMYK är en subtraktiv färgmodell som även kallas processfärg. I vissa användningsfall kanske du vill konvertera RGB-färg till CMYK-färgrymd eller CMYK till RGB-färgmodell. I enlighet med sådana scenarier förklarar den här artikeln hur man konverterar RGB till CMYK och CMYK till RGB programmatiskt i C#.

RGB- och CMYK-färgrymdskonvertering – C# API-konfiguration

Aspose.SVG for .NET har stöd för att tolka eller konvertera olika färgrymder som HSV, CMYK, RGB, etc. Få åtkomst till API:et genom att ladda ner dess referens-DLL-filer från avsnittet Nedladdningar eller använd NuGet installationskommando nedan:

PM> Install-Package Aspose.SVG

Konvertera RGB till CMYK färgkod i C#

Du måste följa stegen nedan för att konvertera en RGB-färgkod till CMYK-format:

  1. Analysera RGB-färgvärdet.
  2. Konvertera RGB till CMYK färgmodell.
  3. Skriv ut den utgående CMYK-färgkoden.

Följande kodexempel utvecklar hur man konverterar RGB till CMYK-färgrymd programmatiskt i C#:

// Analysera RGB-färg
Aspose.Svg.Drawing.Color color = Aspose.Svg.Drawing.Color.FromRgb(222, 180, 135);

// Konvertera RGB till CMYK
var cmykColor = color.Convert(Aspose.Svg.Drawing.ColorModel.Cmyk);

// Skriv ut resultatet i konsolen
Console.WriteLine("CMYK: " + cmykColor.ToString());

Konvertera CMYK till RGB färgkod i C#

Du kan enkelt konvertera en CMYK-färgkod till RGB-format med följande steg:

  1. Analysera den inmatade CMYK-färgkoden.
  2. Konvertera CMYK-färgen till RGB-färgformat.
  3. Skriv ut de konverterade färgvärdena.

Kodavsnittet nedan visar hur man konverterar en CMYK-färgkod till RGB-färgrymd programmatiskt i C#:

// Analysera CMYK-färg
Aspose.Svg.Drawing.Color color = Aspose.Svg.Drawing.Color.FromCmyk(0, (float)0.189, (float)0.392, (float)0.129);

// Konvertera CMYK till RGB
var rgbColor = color.Convert(Aspose.Svg.Drawing.ColorModel.Rgb);

// Skriv ut resultatet i konsolen
Console.WriteLine("RGB: " + rgbColor.ToString());

Få gratis API-licens

Du kan begära en gratis temporär licens för att utvärdera API:et till dess fulla kapacitet.

Slutsats

I den här artikeln har du förstått hur du konverterar RGB-färgkod till CMYK-färgvärde, samt hur du konverterar ett CMYK-färgvärde till RGB-format programmatiskt i C#. Dessutom kan du ta en titt på olika andra kapitel i avsnittet dokumentation för att lära dig olika andra funktioner som erbjuds av API:et. Om du vill ta upp någon oro eller fråga, skriv till oss på forum.

Se även