Konvertera SVG till bild

I den här artikeln kommer jag att visa dig hur du konverterar SVG-filer till PNG, JPEG, TIFF och andra populära rasterbildsformat med C# med Asposes .NET SVG API.

Aspose.SVG for .NET är ett kraftfullt API för bearbetning av SVG-filer med C# eller VB.NET. Det låter dig ladda, analysera och konvertera SVG-filerna till olika andra filformat. I den här artikeln kommer vi att dra nytta av funktionerna hos omvandlar-API:et för Aspose.SVG för .NET och lära oss hur du utför följande SVG-konverteringar:

C# SVG to Image Converter - Installation

Aspose.SVG för .NET finns på NuGet och kan enkelt installeras med NuGet Package Manager. Alternativt kan du ladda ner API:s DLL från avsnittet Nedladdningar.

Konvertera SVG till PNG med C#

PNG är ett populärt bildformat på grund av dess förlustfria komprimering. Du kan välja att konvertera SVG till PNG om du vill ha högupplösta bilder utan att förlora kvaliteten. Följande är stegen för att utföra SVG till PNG-konvertering med Aspose.SVG för .NET.

Följande kodexempel visar hur man konverterar SVG till PNG med C#.

// För fullständiga exempel och datafiler, gå till https://github.com/aspose-svg/Aspose.SVG-for-.NET
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_Data();

using (var document = new SVGDocument(Path.Combine(dataDir, "smiley.svg")))
{
  using (var device = new ImageDevice(new ImageRenderingOptions(ImageFormat.Png), dataDir + "smiley_out.png"))
  {
    document.RenderTo(device);
  }
}

Konvertera SVG till JPEG-bild med C#

Konvertering av SVG till JPEG-format är användbart när du behöver komprimera bilden för att minska filens storlek. JPEG stöder förlustkomprimering vilket leder till att du äventyrar kvaliteten på bilden. Här innebär den högre komprimeringen en lägre bildkvalitet. Följande är stegen för att exportera SVG-filen till en JPEG-bild.

Följande kodexempel konverterar en SVG-fil till JPEG-bilden i C#.

// För fullständiga exempel och datafiler, gå till https://github.com/aspose-svg/Aspose.SVG-for-.NET
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_Data();

using (var document = new SVGDocument(Path.Combine(dataDir, "smiley.svg")))
{
  using (var device = new ImageDevice(new ImageRenderingOptions(ImageFormat.Jpeg), dataDir + "smiley_out.jpg"))
  {
    document.RenderTo(device);
  }
}

Konvertera SVG till BMP med C#

BMP-format är i branschen sedan länge för digital representation av bilderna. BMP är känt som ett enhetsoberoende format som kan öppnas på flera plattformar som Windows, Mac, etc. Följande är stegen för att utföra SVG till BMP-konvertering med Aspose.SVG för .NET.

Följande kodexempel visar hur man sparar en SVG som BMP med C#.

// För fullständiga exempel och datafiler, gå till https://github.com/aspose-svg/Aspose.SVG-for-.NET
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_Data();

using (var document = new SVGDocument(Path.Combine(dataDir, "smiley.svg")))
{
  using (var device = new ImageDevice(new ImageRenderingOptions(ImageFormat.Bmp), dataDir + "smiley_out.bmp"))
  {
    document.RenderTo(device);
  }
}

Konvertera SVG till TIFF med C#

TIFF är ett annat populärt format för digitala bilder som stöder både förlustfri och förlustfri komprimering. Det är mer populärt bland grafiker, industrier och fotografer för att producera bilder med hög upplösning/kvalitet. Följande är stegen för konvertering av SVG till TIFF.

Följande kodexempel visar hur man renderar en SVG-fil som en TIFF-bild med C#.

// För fullständiga exempel och datafiler, gå till https://github.com/aspose-svg/Aspose.SVG-for-.NET
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_Data();

using (var document = new SVGDocument(Path.Combine(dataDir, "smiley.svg")))
{
  using (var device = new ImageDevice(new ImageRenderingOptions(ImageFormat.Tiff), dataDir + "smiley_out.tiff"))
  {
    document.RenderTo(device);
  }
}

Konvertera SVG till GIF med C#

GIF är ett annat rasterbildsformat som också stöder funktioner för hög komprimering. Ett av de populära användningsfallen för GIF-bilder är att visa animationerna som produceras genom att kombinera flera bilder till en enda GIF-fil. Följande är stegen för att konvertera en SVG-fil till en GIF-bild.

Följande kodexempel demonstrerar SVG till GIF-konvertering med C#.

// För fullständiga exempel och datafiler, gå till https://github.com/aspose-svg/Aspose.SVG-for-.NET
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_Data();

using (var document = new SVGDocument(Path.Combine(dataDir, "smiley.svg")))
{
  using (var device = new ImageDevice(new ImageRenderingOptions(ImageFormat.Gif), dataDir + "smiley_out.gif"))
  {
    document.RenderTo(device);
  }
}

Slutsats

I den här artikeln har du lärt dig hur du exporterar SVG-filer till populära bildformat med C#. Steg-för-steg-guiden och kodexemplen visar hur man konverterar SVG- till PNG-, JPEG-, BMP-, TIFF- och GIF-bilder. Du kan lära dig mer om C# SVG-biblioteket med hjälp av dokumentationen.

Se även

Tips: Du kanske vill kolla in tjänsten Aspose Text till GIF som låter dig skapa vackra animationer bara genom att skriva.