Konvertera SVG till PDF XPS C#

Scalable Vector Graphics, SVG, filformat används för att visa tvådimensionella bilder, vanligtvis för webben. Du kan konvertera SVG till PDF eller XPS programmatiskt med C# eller VB.NET. XPS- och PDF-filformat stöds i stor utsträckning och används av olika system. I den här artikeln kommer vi att täcka konverteringsfunktionerna SVG till PDF och SVG till XPS med exempel.

SVG till PDF eller XPS Converter – API-installation

Aspose.SVG for .NET är en dedikerad produkt för att redigera, manipulera eller konvertera SVG-filer. Vi har designat det samtidigt som vi överväger ett stort antal funktionsförfrågningar från användare. Du kan enkelt installera API:t genom att använda NuGet från menyn Verktyg i Microsoft Visual Studio IDE. Detta tillvägagångssätt kan vara till hjälp på det sättet att alla beroenden installeras automatiskt med det enda installationskommandot. Till exempel kan SVG-rendering också behöva System.Drawing-referens som inte ofta är tillgänglig som standard, i miljöer utanför Windows. Dessutom kan du också ladda ner API:et från den officiella webbplatsen.

Konvertera SVG till PDF Programmatiskt i C#

Du kan konvertera SVG till PDF-filer i dina .NET-baserade applikationer oavsett om det är en konsol, webb, skrivbord eller något annat program. Den bästa delen av konverteringen är högtroheten mellan SVG-inmatning och PDF-dokument. Dessutom resulterar det effektiva utnyttjandet av resurser av API i snabb konvertering av filer. Du måste följa följande steg nedan för att konvertera SVG-filer till PDF:

 1. Ladda in SVG-fil.
 2. Ange objektet PdfRenderingOptions.
 3. Ställ in egenskaper för sidinställningar inklusive sidstorlek, marginal, etc.
 4. Rendera SVG till PDF-fil med C#.

Kodavsnittet förklarar hur man konverterar en SVG-fil till PDF programmatiskt med C#:

// Ladda in SVG-fil
using (var document = new SVGDocument(Path.Combine(dataDir, "smiley.svg")))
{
  // Ange PdfRenderingOptions
  var options = new PdfRenderingOptions()
  {
    // Ställ in egenskaper för sidinställningar
    PageSetup =
    {
      Sizing = SizingType.FitContent
    }
  };
  using (var device = new PdfDevice(options, dataDir + "smiley_out.pdf"))
  {
    // Gör SVG till PDF
    document.RenderTo(device);
  }
}

Konvertera SVG till XPS Programmatiskt i C#

Du kan enkelt konvertera SVG-filer till XPS med enkla API-anrop utan att behöva oroa dig för de djupgående detaljerna i filformaten. Du bör följa de enkla stegen nedan för att utföra konverteringen:

 1. Ladda in SVG-fil.
 2. Initiera objektet XPSRenderingOptions.
 3. Ställ in PDF-sidstorlek, marginaler etc.
 4. Rendera SVG till XPS-fil med C#.

Följande kod visar hur man konverterar SVG till XPS Programmatiskt med C#:

// Ladda in SVG-fil
using (var document = new SVGDocument(Path.Combine(dataDir, "smiley.svg")))
{
  // Ange XPSRenderingOptions
  var options = new XpsRenderingOptions()
  {
    // Ställ in PDF-sidstorlek, marginaler etc.
    PageSetup =
    {
      AnyPage = new Page(new Size(500, 500))
    }
  };
  using (var device = new XpsDevice(options, dataDir + "smiley_out.xps"))
  {
    // Återge SVG till XPS
    document.RenderTo(device);
  }
}

Ladda ner exempel på projekt- och exempelfiler

Vi har sammanställt ett exempelprojekt som en demonstrationsapplikation för konvertering av SVG till PDF- eller XPS-filformat med programmeringsspråket C#. Det ger dig en snabb överblick över allt vi har diskuterat ovan. Du kan ladda ner ZIP-filen för projektet, eller klona den från GitHub Repository efter din bekvämlighet.

Slutsats

I den här artikeln har vi utforskat hur du konverterar SVG-filer till PDF- eller XPS-formatfiler programmatiskt med C#- eller VB.NET-språk i dina .NET Framework-baserade applikationer. Det finns många fler funktioner som erbjuds av API:et för att arbeta med SVG-filer. Du kan utforska ytterligare genom att besöka Dokumentation och API-referenser. Vid eventuella problem kan du alltid kontakta oss på Free Support Forum.

Se även