Bildstencil - Konvertera foto till stencil i C#

I det här blogginlägget kommer vi att utforska den fascinerande processen med bildstencilering i C#. Vi guidar dig genom en steg-för-steg handledning om hur du konverterar ett foto till en stencil i C# och skapar ditt alldeles egna stencilmästerverk.

Bildstencilering är en process där en bild omvandlas till en enklare, svart-vit eller enfärgsrepresentation som framhäver huvuddragen, som ofta används för att skapa mallar för utskrift, målning eller andra designändamål. Detta uppnås genom att applicera en tröskel på bilden, som separerar intresseområdena (förgrunden) från bakgrunden.

Följande ämnen kommer att behandlas i den här artikeln:

 1. C# Image Stencil API
 2. Konvertera foto till Stencil
 3. Get a Free License

C# Image Stencil API - Photo Stencil Maker

För att omvandla vanliga bilder till fängslande stenciler med hög kontrast kommer vi att använda API:et Aspose.SVG for .NET. Det är ett kraftfullt bibliotek som låter dig arbeta med SVG-filer i dina .NET-applikationer. Även om den i första hand är utformad för att arbeta med SVG-filer, kan du också använda den för att utföra bildstencilering genom att konvertera dina rasterbilder till SVG och sedan tillämpa nödvändiga transformationer.

I följande avsnitt kommer vi att visa hur man skapar en bildstencil med Aspose.SVG för .NET. Innan vi börjar, se till att du har Aspose.SVG för .NET installerat i ditt projekt.

Vänligen antingen ladda ned API:ets DLL eller installera den med NuGet.

PM> Install-Package Aspose.SVG

Konvertera foto till stencil i C#

Vi kan enkelt konvertera vilken bildfil som helst till en stencil genom att följa stegen nedan:

 1. Skapa en instans av klassen ImageVectorizer
 2. Ange konfigurationsegenskaper som PathBuilder, ColorsLimit, LineWidth och Stencil.
 3. Efter det, ladda och vektorisera bilden med metoden Vectorize(). Den accepterar bildfilens sökväg som ett argument.
 4. Slutligen, spara den vektoriserade bilden som en SVG-fil genom att anropa metoden Save().

Följande kodexempel visar hur man konverterar foto till stencil i C#.

using System.IO;
using Aspose.Svg;
using Aspose.Svg.ImageVectorization;
using Aspose.Svg.Saving;

// Skapa en ny ImageVectorizer
var vectorizer = new ImageVectorizer
{
 Configuration =
 {
  //valfritt ställa in vägbyggare
  PathBuilder = new BezierPathBuilder {
		 //valfritt ställa in spåret jämnare
   TraceSmoother = new ImageTraceSmoother(1),
   
   // specifik feltröskel
   ErrorThreshold = 70,
   
   // max iterationer
   MaxIterations = 50
  },
 
  ColorsLimit = 10,
 
  // Ställ in linjebredden till 0,9
  LineWidth = 0.9f,

  // ställ in stencileffektkonfiguration
  Stencil = new StencilConfiguration { Type = StencilType.MonoColor, Color = Aspose.Svg.Drawing.Color.FromRgb(0,0,255) }
 }
};

// Vektorisera en bild med hjälp av vektoriseraren
using (var document = vectorizer.Vectorize("C:\\Files\\dice.png"))
{
  document.Save("C:\\Files\\dice.svg");
}
Konvertera foto till stencil i C#

Konvertera foto till stencil i C#.

Skaffa en gratis licens

Du kan få en gratis tillfällig licens för att prova Aspose.SVG för .NET utan utvärderingsbegränsningar.

Slutsats

I den här bloggen utforskade vi bildstencilering i C# för att förbättra dina kreativa projekt. Genom att utnyttja Aspose.SVG för .NET kan du förvandla vanliga bilder till slående schabloner, vilket höjer dina digitala konstfärdigheter. Omfamna dessa metoder och utöka dina kreativa vyer med fantastiska stencilmästerverk. Förutom att konvertera foton till stenciler i C# kan du lära dig mer om Aspose.SVG för .NET med hjälp av dokumentation och utforska olika funktioner som stöds av API:et. I händelse av någon tvetydighet är du välkommen att kontakta oss på vårt gratis supportforum.

Se även