Sammanfoga Kombinera SVG csharp

SVG(Scalable Vector Graphics)-bilder används ofta för att bibehålla bildkvaliteten. I vissa scenarier kan du behöva slå samman eller kombinera flera SVG-bildfiler. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du slår ihop SVG-bilder till en PDF- eller XPS-fil. Vänligen utforska följande avsnitt för mer information:

Kombinera eller slå samman flera SVG-bilder till en enda PDF- eller XPS-fil – C# API-installation

Aspose.SVG för .NET API är utformat för att skapa, manipulera eller konvertera SVG-filer till filformat som stöds. Du kan enkelt använda API:t genom att ladda ner referensfilerna från avsnittet Nedladdningar eller använda följande NuGet-installationskommando:

PM> Install-Package Aspose.SVG

Slå ihop SVG-bilder till en PDF-fil med C#

Du kan enkelt slå samman olika SVG-bilder till en PDF-fil. Varje SVG-bild renderas på en separat sida i PDF-filen. För att slå samman SVG-filer till en PDF-fil måste du följa stegen nedan:

 1. Initiera SVG-dokument från filer för att slå samman bilder.
 2. Skapa en instans av klassen SvgRenderer.
 3. Ange olika egenskaper med PdfRenderingOptions-objektet.
 4. Skapa en instans av klassen PdfDevice.
 5. Slå ihop SVG-bildfilerna till ett PDF-dokument.

Följande kod visar hur man slår samman eller kombinerar SVG-bilder till ett PDF-dokument med C#:

// Initiera SVG-dokument från filer för att slå samman senare
SVGDocument document1 = new SVGDocument(dataDir + "owl.svg");
SVGDocument document2 = new SVGDocument(dataDir + "conclusion.svg");
SVGDocument document3 = new SVGDocument(dataDir + "Lineto.svg");

// Skapa en instans av SvgRenderer
Rendering.SvgRenderer renderer = new Rendering.SvgRenderer();

// Ange PdfRenderingOptions
var options = new PdfRenderingOptions()
{
  // Ange egenskaper för sidinställningar
  PageSetup =
  {
    Sizing = SizingType.FitContent
  }
};

// Skapa en instans av PdfDevice
PdfDevice device = new PdfDevice(options, dataDir + "Merged_PDF.pdf");

// Slå samman eller kombinera alla SVG-dokument till en PDF-fil.
renderer.Render(device, document1, document2, document3);

Kombinera SVG-bilder till en XPS-fil med C#

Du kan slå ihop SVG-bilder till en XPS-fil med följande steg:

 1. Ladda in SVG-bilder för att slå samman.
 2. Initiera ett objekt av klassen SvgRenderer.
 3. Skapa en instans av XPSRenderingOptions-klassen.
 4. Ange utdata XPS-sidstorlek, marginaler, etc.
 5. Skapa en instans av typen XpsDevice.
 6. Slå samman eller kombinera alla SVG-dokument till en XPS-fil.

Kodexemplet nedan förklarar hur man slår samman eller kombinerar SVG-bilder till en XPS-fil i C#:

// Initiera SVG-dokument från filer för att slå samman senare
SVGDocument document1 = new SVGDocument(dataDir + "owl.svg");
SVGDocument document2 = new SVGDocument(dataDir + "conclusion.svg");
SVGDocument document3 = new SVGDocument(dataDir + "Lineto.svg");

// Skapa en instans av SvgRenderer
SvgRenderer renderer = new SvgRenderer();

// Ange XPSRenderingOptions
var options = new XpsRenderingOptions()
{
  // Ställ in XPS-sidstorlek, marginaler osv.
  PageSetup =
  {
    AnyPage = new Page(new Size(500, 500))
  }
};

// Skapa en instans av XpsDevice
Xps.XpsDevice device = new Xps.XpsDevice(options, dataDir + "Merged_XPS.xps");

// Slå samman eller kombinera alla SVG-dokument till en XPS-fil.
renderer.Render(device, document1, document2, document3);

Få gratis tillfällig licens

Du kan begära en Free Temporary License för att utvärdera alla funktioner i API:t utan några begränsningar.

Slutsats

I den här artikeln har du lärt dig hur du slår samman flera SVG-bildfiler till en PDF- eller XPS-fil med högfientlighetsresultat. Båda användningsfallen diskuteras tillsammans med kodexemplen så att du snabbt kan testa dessa funktioner i API:t. Dessutom kan du utforska API Dokumentation för att kolla in andra funktioner i API:t. Om du har några funderingar är du välkommen att kontakta oss på Free Support Forum.

Se även