Svenska

Få åtkomst till eller ändra egenskaper för PowerPoint PPT i Java

PowerPoint-filer innehåller ytterligare information som kallas dokumentegenskaper. Dessa egenskaper används för att identifiera presentationerna, som inkluderar författare, titel, nyckelord, ämne, etc. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du lägger till, kommer åt eller ändrar dokumentegenskaperna i PowerPoint-filer med Java.
augusti 12, 2021 · 6 min · Usman Aziz