Svenska

Få åtkomst till eller ändra egenskaper för PowerPoint PPT i C#

Dokumentegenskaperna eller metadata i PowerPoint-filer används för identifiering av presentationerna. Dessutom ger de ytterligare information om presentationen såsom författare, titel, nyckelord, ämne, etc. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du kommer åt eller ändrar egenskaperna i PowerPoint-filer programmatiskt med C#.
september 10, 2021 · 5 min · Usman Aziz