Svenska

Skapa SmartArt i PowerPoint-presentationer med C++

SmartArt används för att förbättra upplevelsen av PowerPoint-presentationer och för att presentera data visuellt. Den kan användas för att göra texten mer framträdande och tilltalande och även användas för att visa flödesdiagram, processer, relationsdiagram etc. I den här artikeln får du lära dig hur du skapar SmartArt i PowerPoint-presentationer med C++.
juli 22, 2021 · 4 min · Muhammad Ahmad