Svenska

Lägg till videoram i PowerPoint PPT med Python

MS PowerPoint tillåter att lägga till mediaelement till presentationerna som ljud och video. Videoramar används för att infoga videoklipp från lokala filer eller webbkällor. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du lägger till videoramar i en PowerPoint PPT eller PPTX i Python. Vi kommer också att visa hur man bäddar in videor från en webbkälla som YouTube och extraherar videor från en PPT.
februari 14, 2022 · 4 min · Usman Aziz