Svenska

Lägg till vattenstämpel i Excel-kalkylblad med C#

Vattenstämplar är ett av sätten att skydda Excel-filer från att användas illegalt. Ofta definierar en vattenstämpel äganderätten till det upphovsrättsskyddade innehållet. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du lägger till vattenstämplar i Excel-filer programmatiskt. Speciellt kommer artikeln att täcka hur man lägger till vattenstämpel i Excel-kalkylblad med C#.
juli 6, 2021 · 2 min · Usman Aziz