Svenska

Använd animering på text i PowerPoint med C#

Animerad text i PowerPoint-presentationer används för att dra publikens uppmärksamhet. Dessutom ger det liv åt innehållet i presentationerna. Du kan använda animeringseffekter på text, former och bilderna. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du applicerar animering på texten i PowerPoint med C#.
augusti 20, 2021 · 3 min · Usman Aziz