Svenska

Lägg till eller ta bort anteckningar i PDF-filer med C#

PDF-kommentarer är de extra objekt som används för att markera innehållet i PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte är lätta att redigera, används anteckningarna för att lägga till anteckningar om innehållet med hjälp av kommentarer, popup-fönster och olika andra grafiska objekt. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du arbetar med anteckningar i PDF-dokument programmatiskt. Speciellt kommer artikeln att täcka hur man lägger till och tar bort kommentarer i PDF-filer med C#.
januari 4, 2021 · 3 min · Usman Aziz