Svenska

Lägg till eller ta bort AutoFilter i Excel-fil (XLSX/XLS) med C#

Filformaten XLSX och XLS används ofta för att manipulera enorma data. På samma sätt används AutoFilters för att organisera data i Excel-filer. Du kan enkelt lägga till eller ta bort datafilter i Excel-filer med Aspose.Cells för .NET API. Filter kan användas för att kvantifiera vissa data för att extrahera viss meningsfull information. Till exempel vill en organisation filtrera månader med låg försäljning, för att utforma och förbättra sina strategier.
september 16, 2020 · 6 min · Farhan Raza