Svenska

Arbeta med bokmärken i PDF-filer med C++

Bokmärken i en PDF-fil är användbara för att markera intressanta platser i dokumentet. Dessa gör att du snabbt kan hoppa till den punkten i dokumentet. Du kan hamna i situationer där du behöver lägga till, ändra eller ta bort bokmärken i en PDF-fil programmatiskt. För det kommer den här artikeln att lära dig hur du arbetar med bokmärken i PDF-filer med C++.
april 30, 2021 · 5 min · Muhammad Ahmad