Svenska

Skapa MS Project-filer med C++ - Lägg till uppgifter, resurser eller kalendrar till projekt

MS Project är en mycket använd projektledningsprogramvara som hjälper cheferna att hantera sina projekt effektivt. Det hjälper till att skapa uppgifterna, lägga till resurser, allokera uppgifter till resurser, övervaka framstegen och hantera budgetrelaterade operationer. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du bäddar in projektledningsaktiviteterna i dina applikationer utan MS Project. Med hjälp av kodexempel kommer du att lära dig hur du skapar MS Project-filer (.mpp), lägger till uppgifter, resurser och kalendrar programmatiskt med C++. Vidare kommer även tilldelning av uppgifter till resurser i ett projekt att demonstreras.
september 8, 2020 · 5 min · Usman Aziz