Svenska

Lägg till kommentarer till Visio Diagram i Python

I Microsoft Visio är kommentarer anteckningar eller anteckningar som kan läggas till former, diagram eller specifika områden i ett diagram. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du lägger till kommentarer till ett Visio-diagram i Python.
september 1, 2023 · 4 min · Muzammil Khan

Lägg till kommentar till Visio VSD VSDX Diagram i C#

Du kan behöva lägga till kommentarer till Visio-diagramfiler för olika scenarier. Speciellt Visio-diagrammen är kommenterade med kommentarer om något behöver ändras samtidigt som det granskas. Efter sådana krav täcker den här artikeln hur man lägger till en kommentar till ett VSD- eller VSDX Visio-diagram programmatiskt i C#.
oktober 21, 2022 · 2 min · Farhan Raza