Svenska

Lägg till kommentarer till PowerPoint PPT-bilder i Python

Ofta krävs att innehållet i presentationer granskas av andra för att få deras feedback. I PowerPoint används kommentarer för att skriva feedback om ett visst ord, en viss fras eller något på en bild. I den här artikeln kommer vi att täcka hur du lägger till kommentarer till PowerPoint PPT-bilder programmatiskt i Python. Dessutom kommer du att lära dig hur du läser befintliga kommentarer och lägger till svar.
januari 14, 2022 · 4 min · Usman Aziz