Svenska

Lägg till kommentarer i Excel-kalkylblad med Python

MS Excel stöder att lägga till kommentarer till cellerna i kalkylbladen för att ge ytterligare information. I olika fall används kommentarer för att förklara en formel. Dessutom låter MS Excel dig definiera teckenstorlek, höjd, bredd, etc. för kommentarerna. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du lägger till kommentarer till Excel-kalkylbladen programmatiskt med Python.
juni 15, 2021 · 3 min · Usman Aziz