Svenska

Lägg till eller ta bort former i PowerPoint-bilder med Python

Olika typer av diagram används i PowerPoint-presentationer för att göra innehållet mer utvecklande. Dessa diagram består av olika former som ellipser, linjer, rektanglar och kontakter. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du lägger till, klonar och tar bort former i PowerPoint-bilder programmatiskt i Python.
februari 21, 2022 · 5 min · Usman Aziz