Svenska

Lägg till, anslut, ta bort eller klona PowerPoint-former i Java

Former i PowerPoint-presentationer används för att utarbeta en viss punkt eller skapa diagram som flödesscheman. Dessutom gör införandet av former presentationen mer tilltalande. Därför tillhandahåller PowerPoint ett antal former som linje, ellips, rektangel etc. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du automatiserar manipuleringen av former i PowerPoint-presentationer. Speciellt kommer artikeln att täcka hur man lägger till, ansluter, klonar eller tar bort former i PowerPoint-presentationer med Java.
april 9, 2021 · 5 min · Usman Aziz