Svenska

Lägg till digital signatur till PowerPoint PPT i Python

Den digitala signaturen är ett välkänt och vanligt förekommande sätt att skydda digitala dokument. Det gör det lättare att validera äktheten av innehållet i ett dokument. Således kan du identifiera om någon försökte manipulera dokumentet. MS PowerPoint låter dig också signera PPT- eller PPTX-presentationer med digitala signaturer. För att automatisera den här funktionen programmatiskt tar den här artikeln upp hur man lägger till digitala signaturer till PowerPoint PPT-filer i Python.
januari 21, 2022 · 3 min · Usman Aziz