Svenska

Lägg till eller ta bort JavaScript i PDF-filer i C# .NET

PDF är ett rikt dokumentformat när det gäller mångsidighet och funktioner. En av de stora fördelarna med PDF är dess konsekventa layout över heterogena plattformar. Dessutom har den möjlighet att visas i skrivbordsapplikationer och webbläsare samtidigt. Detta är anledningen till att PDF-filer kan köra JavaScript. I den här artikeln kommer vi att visa hur man lägger till eller tar bort JavaScript i PDF-filer med C#.
maj 26, 2022 · 4 min · Usman Aziz