Svenska

Lägg till fyllningslager i Photoshop-dokument (PSD-fil) - Enkel guide

Foton är ett mycket användbart sätt att reflektera information. Filer i formatet PSD används för att skapa bilder. Det kan dock finnas scenarier som att redigera flera Photoshop-filer på samma linje. Till exempel kan ett fotobehandlingsprogram behöva lägga till ett lager i flera Photoshop-dokument, tillsammans med andra åtgärder. Aspose.PSD for .NET API erbjuder många funktioner för att fungera med PSD, PSB, AI och många andra filformat. Låt oss utforska följande användningsfall relaterade till att lägga till ett lager i PSD-filer:
juni 9, 2020 · 5 min · Farhan Raza