Svenska

Lägg till bildövergångar i PowerPoint PPT med C#

Bildövergångar är de visuella effekter som visas när du flyttar från en bild till en annan i PowerPoint-presentationer. Dessutom kan du ställa in övergångsljud, hastighet, varaktighet och andra effekter enligt ditt val. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du lägger till bildövergångar i PowerPoint-presentationer programmatiskt med C#.
augusti 6, 2021 · 4 min · Usman Aziz