Svenska

Läs, lägg till eller ta bort bildanteckningar i PowerPoint med Java

Bildanteckningarna används för att lägga till ytterligare information som referens i presentationerna. Presentatörerna lägger till dessa anteckningar för att komma ihåg de väsentliga punkter som är relevanta för deras presentationer. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du manipulerar bildanteckningarna i PowerPoint-presentationer programmatiskt. Speciellt kommer artikeln att täcka hur man läser, lägger till och tar bort bildanteckningarna i PowerPoint-presentationer med Java.
april 16, 2021 · 3 min · Usman Aziz