Svenska

Lägg till eller ta bort hyperlänkar i PowerPoint PPT i Java

I olika fall måste vi infoga hyperlänkar i PowerPoint-presentationer, till exempel för att tillhandahålla webbadressen till en webbsida. Du kan skapa en hyperlänk av text, bild, form eller ett medieelement i PowerPoint PPT-bilder. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du lägger till hyperlänkar till PowerPoint PPT/PPTX i Java. Till slut kommer vi också att diskutera hur man tar bort hyperlänkar från PPT-bilder programmatiskt.
februari 28, 2022 · 6 min · Usman Aziz