Svenska

Lägg till text eller bildvattenstämpel till PowerPoint PPT i Python

Vattenstämplar används vanligtvis för att skydda ett dokument eller för att specificera dess äganderätt. Å andra sidan används de för att visa status för ett dokument som manuskript, utkast etc. I den här artikeln kommer vi att visa hur man infogar vattenstämplar i PowerPoint-presentationer. Du kommer att lära dig hur du lägger till text eller bildvattenstämpel till PowerPoint PPT-bilder i Python.
februari 9, 2022 · 6 min · Usman Aziz