Svenska

Arbeta med VBA-makron i PowerPoint PPT/PPTX i Python

VBA-makron låter dig automatisera olika typer av operationer i PowerPoint-presentationer. Du kan använda dem för att skapa diagram, visa de dolda objekten och utföra olika repetitiva uppgifter i presentationerna. När du arbetar med PowerPoint-presentationer från dina Python-applikationer kan du behöva manipulera VBA-makron. Därför kommer du i den här artikeln att lära dig hur du lägger till, extraherar och tar bort VBA-makron i PowerPoint med Python.
februari 21, 2022 · 3 min · Usman Aziz