Svenska

Lägg till vattenstämpel till bilder med C#

Vattenstämplar i bilder används vanligtvis för att hävda äganderätten till innehållet. Å andra sidan är bilder vattenstämplade för att undvika obehörig användning eller förfalskning. I olika fall kan du behöva automatisera vattenmärkningsfunktionen i dina webb- eller skrivbordsprogram. För sådana scenarier täcker den här artikeln hur man lägger till vattenstämpel till bilder programmatiskt med C#. Detta kan också vara användbart när du behöver vattenstämpla ett parti bilder på en gång. Så låt oss börja.
mars 8, 2021 · 4 min · Usman Aziz