Svenska

Använd animering på text i PowerPoint PPT med Java

Animerad text används för att göra PowerPoint-presentationer mer attraktiva och dra publikens uppmärksamhet. Olika typer av animationer appliceras på texten och former beroende på sammanhanget för presentationen. Följaktligen kommer du i den här artikeln att lära dig hur du tillämpar animering på texten i PowerPoint med Java.
september 13, 2021 · 3 min · Usman Aziz