Svenska

Använd tema i PowerPoint-presentationer med C++

Microsoft PowerPoint tillhandahåller en mängd olika teman som du kan använda i dina PowerPoint-presentationer. Dessa teman förbättrar utseendet och känslan av presentationerna och gör dem perfekta för moderna och sofistikerade pitches. Du kan också tillämpa teman på PowerPoint-filer dynamiskt i dina C++-program. För detta ändamål kommer den här artikeln att lära dig hur du applicerar teman i PowerPoint-presentationer programmatiskt med C++.
oktober 8, 2021 · 4 min · Muhammad Ahmad