Svenska

Använd median- och wienerfilter på bilder i Java

I den här artikeln kommer vi att visa dig hur du använder median- och wienerfilter, som vanligtvis används för att försvaga och jämna ut bilderna. Så låt oss se hur man applicerar median- och wienerfiler på en bild programmatiskt i Java.
november 3, 2022 · 4 min · Usman Aziz