Svenska

Använd median- och wienerfilter på bilder i Python

Median- och wienerfilter används vanligtvis för att försvaga och jämna ut bilderna. Så låt oss ta en titt på hur man använder median- och wienerfilter på bilder i Python.
juli 17, 2023 · 5 min · Usman Aziz