Svenska

GS1-128 streckkodsgenerator i Java

GS1-standarden tillhandahåller ett effektivt sätt att koda data för transport, lagring och skydd. GS1-128 streckkod är en standardiserad identifieringskod (ID) som används för att unikt identifiera och spåra försändelser inom globala leveranskedjor. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du genererar GS1-128 streckkod i Java.
november 21, 2022 · 3 min · Muzammil Khan