Svenska

Oskärpa bilder programmatiskt i C#

När du arbetar med bildmanipulation kan du ofta behöva redigera bilderna genom att använda olika filter/effekter. Bland olika andra effekter används suddighetseffekten vanligtvis för att tona bort objekten i en bild. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du suddar en bild programmatiskt i C#.
oktober 18, 2022 · 2 min · Usman Aziz