Svenska

Extrahera bilder från PDF-filer med C++

PDF är ett populärt format för att dela information över internet. För det mesta innehåller PDF-filer bilder tillsammans med text och andra element. Det kan finnas scenarier där du behöver extrahera dessa bilder från PDF-filer för att bearbeta dem ytterligare. För detta ändamål kommer den här artikeln att lära dig hur du extraherar bilder från PDF-filer med C++.
juli 12, 2021 · 2 min · Muhammad Ahmad