Svenska

Slå samman XPS-filer programmerat i C#

XPS-filer är baserade på XML Paper Specifications som representerar sidlayouter. De innehåller information om utseende och utskriftslayouter. Ibland kanske du vill slå ihop flera XPS-filer för vidare bearbetning av data. I enlighet med sådana krav förklarar den här artikeln hur man sammanfogar XPS-filer programmatiskt i C#.
maj 10, 2022 · 3 min · Farhan Raza