Svenska

Anslut till SMTP-server i Python

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) är ett välkänt och vanligt förekommande protokoll för att skicka e-postmeddelanden från klientapplikationer till e-postservern. När du implementerar funktioner för e-postautomatisering kan du behöva ansluta till SMTP-servrarna från dina Python-applikationer. För sådana scenarier täcker den här artikeln hur du ansluter till en SMTP-server programmatiskt i Python. Dessutom kommer du att lära dig hur du skickar ett e-postmeddelande efter att du har gjort en anslutning till en SMTP-server.
april 25, 2022 · 3 min · Usman Aziz