Svenska

Anslut till IMAP-servrar med C#

IMAP (Internet Message Access Protocol) är det vanligaste protokollet för att hämta meddelanden från en e-postserver. För att komma åt brevlådan från dina klientapplikationer måste du först upprätta en anslutning till IMAP-servern. För att uppnå detta tar den här artikeln upp hur man ansluter till en IMAP-server via SOCKS eller HTTP-proxy med C#. Dessutom kommer du att lära dig hur du ansluter till en SSL-aktiverad IMAP-server programmatiskt.
mars 12, 2021 · 3 min · Usman Aziz