Svenska

Anslut till SMTP-servern med Python

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) är det vanligaste e-postprotokollet som hanterar att skicka e-postmeddelanden från klientapplikationer till e-postservern. I olika fall implementeras e-postklienterna i Python-applikationer för att skicka e-post via SMTP. För sådana scenarier beskriver den här artikeln hur du ansluter till en SMTP-server med Python. Dessutom visar den hur man skickar ett e-postmeddelande via SMTP.
december 16, 2021 · 3 min · Usman Aziz