Svenska

Konvertera CSV till Excel i Python

CSV (Comma Separated Values) är ett vanligt filformat för att lagra, importera och exportera data från ett program till ett annat. Dessutom lagras de flesta datamängder inom området datavetenskap i CSV-filer. Men i vissa fall måste du konvertera kommaseparerade värden i CSV till tabellform i Excels XLSX- eller XLS-arbetsböcker. För sådana scenarier täcker den här artikeln hur man konverterar CSV-filer till Excel i Python.
maj 17, 2021 · 3 min · Usman Aziz