Svenska

Konvertera Word-dokument till Markdown i Java

Nuförtiden är Markdown (MD-format allmänt valt att skriva onlineartiklar, bloggar och dokumentation. Syntaxen blir dock svår att komma ihåg och skriva när det gäller stora dokument. För att göra saker enklare kan du skriva innehåll i MS Word och sedan konvertera DOCX- eller DOC-filen till Markdown. För att utföra denna konvertering programmatiskt beskriver den här artikeln hur du konverterar Word-dokument till Markdown-filer (.md) med Java.
november 1, 2021 · 3 min · Usman Aziz