Svenska

Konvertera e-post till HTML i Python

E-postmeddelanden måste ofta konverteras till HTML-format för att bädda in dem på webbsidorna. För att automatisera denna konvertering kommer du i den här artikeln att lära dig hur du konverterar e-postmeddelanden till HTML med Python. Speciellt kommer artikeln att täcka hur man konverterar EML- eller MSG-e-postfiler till HTML-sidor.
maj 24, 2021 · 3 min · Usman Aziz