Svenska

Konvertera Excel-filer till HTML med Java

Excel-kalkylblad låter dig lagra och välorganisera data i tabellform. Du kan utföra beräkningar samt generera olika typer av grafer och diagram för att analysera data. Men i olika scenarier kan du behöva utföra Excel till HTML-konvertering för att konvertera kalkylblad till HTML-sidor. Till exempel när du bäddar in innehållet i kalkylarken på webbsidor. I enlighet med det syftar den här artikeln till att täcka hur man konverterar Excel XLSX-filer till HTML programmatiskt med Java.
december 28, 2020 · 3 min · Usman Aziz